Condicions

Has d’emplenar aquest formulari per aconseguir les dades d’accés a la web de formació de USO.

Aquesta web està a la direcció web www.scholaclick.com.

Seràs donat d’alta quan l’equip de formació comprovi que s’ha fet l’ingrès bancari de la quantitat assignada a cada curs.

Ingrès a:

Banco Santander

ES54 0075 6801 88 0608012309

Indicar:

Nom, Cognoms i DNI de l’alumne

Curs i mes en el que vols fer el curs

Bonificacions a afiliats i delegats.

Gràcies

Inscripcions formació

Una vegada enviada aquesta inscripció, en el termini de 48 hores rebràs un mail confirmant la teva sol·licitud. En el cas de que no ho rebis posa't en contacte amb nosaltres: inscripcio@usoib.es

Inscripció formació

RECORDA INDICAR LES SEGÜENTS DADES DE L'ALUMNE/A: Nom i Llinatges - DNI - Curs - Data

LOPD

D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’administrador de www.usoib.org informa de l’existència d’un fitxer de la seva titularitat en el qual s’inclouran les dades necessàries per a mantenir informats als usuaris que així ho requereixin o proporcionar els serveis que els usuaris sol·licitin.El titular pot exercir els drets reconeguts en la LOPD sobre aquest fitxer i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés oportú, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos a la LOPD.Com a usuari pots realitzar aquestes accions editant les teves pròpies dades en el domini www.usoib.org. Excepte casos puntuals, per poder dur a terme la comunicació o cessió de les dades haurà de sol·licitar el consentiment previ de l’interessat.