FEUSO ILLES BALEARS INFORMA.

En el següent enllaç:

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2017 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10647/593677/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Us mantindrem informats.