El Ministeri de treball i economia social ha publicat la guia per a l´actuació en lámbit laboral en relació al nou coronavirus. A continuació us facilitem el document: