HORARI D’ESTIU
FEUSO Illes Balears

A partir de dia 1 de juliol iniciem el nostre horari d’estiu:

• DE DIllUNS A DIVENDRES DE 9,30 H. A 13,30 H.

• Com sempre podeu contactar amb nosaltres:

☎ 971 27 79 14  687 87 49 42
 ensenyament@usoib.es

Carrer del Cigne, 17, 07006 Palma, Illes Balears

Ens pots trobar en el següent enllaç:

https://g.co/kgs/uvjgLP