PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ

Es fan públiques les llistes provisionals dels mestres i professors de religió ordenats per barem que han participat en la convocatòria per al curs 2020-2021.

S’obre un termini de 3 dies hàbils (fins al 8 de juliol) per presentar telemàticament les reclamacions corresponents adjuntant la documentació necessària.

TERMINI PER A LA SELECCIÓ DE DESTINACIONS PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ

D’acord amb la base novena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, es fa públic el termini per presentar les sol·licituds de destinacions definitives i provisionals per als professors de religió:

INICI: 10 de juliol de 2020 a les 9:00h
FI: 13 de juliol de 2020 a les 14:00h.

Tota la informació en el següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/M170720142111629/ca/portada/