Des de FEUSO ILLES BALEARS us oferim assessorament de com ho podeu reclamar.

“Un jutge obliga Hisenda a tornar a una dona els diners que li va descomptar durant la baixa per maternitat en concepte d’IRPF. És la primera vegada que una sentència contradiu l’Agència Tributària i considera que la prestació per maternitat no és un rendiment de treball i ha de quedar exempt de tributació.”

No genera jurisprudència, però sí que obre la porta a altres dones que vulguin reclamar.

  •  Si s’inicien els tràmits ara, es poden reclamar les liquidacions de 2012 en endavant, ja que les reclamacions a l’Agència Tributària prescriuen als 4 anys.
  • Si la via administrativa no ens dóna la raó, caldrà anar al TSJIB. Cal valorar el que ens costarà tot el procés i el benefici que en pretenem obtenir.
  • Si les quantitats que ens han fet pagar són elevades,com més aviat fem la impugnació de les nostres declaracions de la renda millor.

Us mantindrem informats.