Entrades

Resolució per al reconeixement dels sexennis establerts en l’Acord del 2016 de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

, , ,
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 per la qual s’estableixen els criteris d’elegibilitat i el procediment…

Comissió tècnica de l’Acord 2016.

, ,
[docxpresso file="https://www.usoib.org/wp-content/uploads/2016/06/Ordre-del-dia.odt" comments=true]