Entrades

Darreres novetats de concertada

, ,
Nota informativa Dilluns vàrem mantenir una reunió, amb la responsable de concertada de la conselleria (Cristina Bruguera), en la qual vàrem plantejar distintes qüestions que a continuació vénen explicades: Sexennis. Es farà l’abonament…

Resolució provisional DGPOC dotació de ATE a l’ensenyament concertat per al curs 2016-2017

,
Resolución provisional del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 15 de julio de 2016 sobre la dotación de personal auxiliar técnico educativo (ATE) en la enseñanza privada concertada para el curso 2016-2017. [docembed…