4389 signatures contra la discriminació laboral.IMG-20160627-WA0002
A dia d’avui, el comitè d’empresa del professorat de religió ha recollit 4391 signatures contra el
possible ERO encobert que està desenvolupant la Conselleria d’Educació i que es basa en la
disminució de les hores lectives del professorat de religió a l’escola pública, sense consens i diàleg.
Pareix mentida que una Conselleria que s’infla la boca a l’hora de parlar de reduir la precarietat
laboral, vulgui deixar a aquest col·lectiu de treballadors en una situació laboral tan extrema quan arriba a parlar presumptament de contractar al professorat per hores i deim presumptament, perquè la Conselleria a dia d’avui no s’ha posat en contacte amb el comitè d’empresa, malgrat les informacions aparegudes al GESTIB parlin de tarifes planes per al professorat de secundària de 7 hores si en els centres fan batxiller o de 4 hores si només fan ESO, entre altres.
Degut a que s’està vulnerant un dret laboral, i més concretament l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors que diu explícitament a l’apartat 1: “El comitè d’empresa té les competències següents:
1r. Rebre informació, que se li ha de facilitar trimestralment, almenys, sobre l’evolució general del
sector econòmic al qual pertany l’empresa, sobre la situació de la producció i les vendes de l’entitat, sobre el seu programa de producció i l’evolució probable de l’ocupació a l’empresa, i també sobre les previsions de l’empresari quant a la subscripció de contractes nous, amb indicació del nombre i de les modalitats i el tipus de contractes que seran utilitzats, inclosos els contractes a temps parcial, de la realització d’hores complementàries pels treballadors contractats a temps
parcial i dels supòsits de subcontractació”, resulta incomprensible com un partit que en les seves sigles duu la paraula “obrer”, actuï contra els treballadors contractats per la Conselleria d’Educació,els quals han desenvolupat durant 40 anys una feina, una labor encomiable que garanteix el Dret Fonamental de pares i mares a l’elecció voluntària del fet religiós a l’escola pública, malgrat els esforços continuats de la Conselleria, certs sindicats i la majoria del claustre de deixar l’assignatura de religió en un estat catatònic i amb unes constants vitals a punt de desaparèixer.
El Comitè d’Empresa del professorat de religió.
A Palma 27 de juny de 2016