En aquest enllaç podeu trobar la darrera proposta de l´:    Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears