La Federació d´ Ensenyament Uso Illes Balears s´ha reunit dia 6 de novembre de 2015, amb el vicepresident del IMAS, Javier de Juan i Jose Manuel Portalo, director insular de persones amb discapacitat.

En relació a la sol·licitud d´audiència demanada, li hem manifestat:

1. Donat el caràcter d’urgència del motiu pel qual hem demanat audiència, quedant afectats els treballadors de APNAB Gaspar Hauser, de manera que farà 2 mesos que estan sense percebre cap sou.

2. Donada la rellevància que la seva tasca professional suposa en l’àmbit social i per consegüent els nins i nines que en son beneficiaris d’aquesta important labor.

3. Donada la previsible dil·latació en el temps en què es preveu que quedaran immersa la situació laboral d aquest treballadors i abans que en surtin perjudicats els propis alumnes.

Hem demanat:

1. Sen ´s doni una solució a l ´esmentat anteriorment i en benefici dels treballadors el més prest possible.

2. En cas contrari, ens reservam les corresponents accions sindicals que siguin més adients per solucionar la situació laboral als qui representam.

Us mantindrem informats.