DARRERES INFORMACIONS D´ESPECIAL INTERÈS PER ALS TREBALLADORS DE L´

ENSENYAMENT CONCERTAT:

 

  • NOVA SENTÈNCIA GUANYADA PER LA USO A L´ENSENYAMENT CONCERTAT:

La FEUSOIB guanya una nova sentència que reafirma, una vegada més, la independència dels centres educatius en la seva gestió, i en la que es deixa palès

 

que la Conselleria d´Educació no podrà interferir en la relació laboral.

 

  • PACTE PER A L´EDUCACIÓ:

La FEUSOIB participa activament en el Cercle per l´Educació per a l´elaboració d´un document per a l´elaboració d´un Pacte Educatiu, que es

 

presentarà pròximament a la societat.

 

 

  •  PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL 2012:

La FEUSO de Cantàbria ha signat amb la Conselleria d´Educació, el pacte per a l´abonament de la paga extraordinària de Nadal de 2012, amb un

 

calendari de pagament al llarg del 2015, independenment de la sentència. Recordam que la FEUSOIB ha estat la primera organització sindical de les Illes

 

Balears en denunciar aquest retall. Pensam que estam en el bon camí d´aconseguir recuperar aquesta paga.

Així mateix, vos feim saber que la FEUSOIB ha enregistrat la petició formal per a la reunió, en Mesa de Concertada, amb la Conselleria d´Educació per tractar els

temes laborals que més ens afecten en aquests moments.

La FEUSOIB també vos informa que si voleu revisar les vostres nòmines per comprovar que estiguin correctament actualitzades, contactau amb nosaltres al

correu ensenyament@usoib.es.