FEUSO exigeix: 100% d’equiparació de l’ensenyament concertat amb l’ensenyament públic o no hi haurà acord.

La Federació d’Ensenyament d’USO s’ha plantat a la renegociació de l’acord 2008 a l’espera que el redactat final de l’acord reculli una equiparació al 100% amb un docent de pública.

El compromís verbal que ha manifestat el conseller Martí March ha estat decisiu al considerar-lo com una de les opcions per tirar endavant l’acord.

La proposta per part de l’administració amb les aportacions de FEUSOIB és:

* Calendari de pagament de la paga d’antiguitat del V conveni col·lectiu per data de naixement.

– l’any 2016 a persones nascudes Fins a 31 -12-1956

– l’any 2017 a persones nascudes a partir de l ‘1957.01.01 Fins 1959.06.30

– l’any 2018 a persones nascudes a partir de 1-7-1959.

* Reconeixement de la paga d’antiguitat del VIè conveni permutable pels 5 sexennis.

* Pagament del primer sexenni sobre la base de l’antiguitat en 3 trams:

Professorat amb 18 o més anys d’Antiguitat (a 30 de setembre de 2016)

– Any 2016: 80% de la Quantia del Sexenni, és a dir 50,66 € mensuals de setembre a desembre.

– Any 2017: 80% de la Quantia del Sexenni, és a dir 50,66 € mensuals de gener a agost.

– Any 2017: 100% de la Quantia del Sexenni, és a dir 63,33 € mensuals de setembre a desembre.

Professorat entre 6 i 17 anys d’Antiguitat (a 30 de setembre de 2016)

Any 2017: 80% de la Quantia del Sexenni, és a dir 51 € mensuals de setembre a desembre.

Any 2018: 80% de la Quantia del Sexenni, és a dir 50,66 € mensuals de gener a agost.

Any 2018: 100% de la Quantia del Sexenni, és a dir 63,33 € mensuals de setembre a desembre.

* Equiparació retributiva:

gener 2016 € 35
setembre 2016 € 30
setembre 2017 € 30
setembre 2018 € 30
gener 2019 equiparació 100%. Aportació de FEUSOIB.

23 hores a secundària i batxiller

* Paga extra 2012

-2016: 12,5%

-2017: 37,5%

Des de la primera reunió USO ha exercit la responsabilitat de sindicat majoritari amb més d’un 40% de representativitat en el sector. Millorant proposta a proposta pel que fa a l’ anterior.

No obstant és capital analitzar per part del sindicat i els seus representats la proposta final. Per poder prendre una decisió. Ha calgut una majoria diferent de la dels anys anteriors perquè per fi en el sector concertat es parli d’equiparació al 100%.

Us mantindrem informats.