Avui dia 29 de gener de 2016, ens hem reunit administració, patronals i sindicats a la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat per tractar la ratificació i signatura de l’ Acord de 2016  i altres millores sociolaborals. 


FEUSO ILLES BALEARS ha manifestat la seva intenció de millorar la darrera proposta que ens va trametre Conselleria i ha presentat matisacions al seu redactat, i propostes de modificació, moltes de les quals han estat acceptades. 

Des de la primera reunió, USO ha exercit la responsabilitat de sindicat majoritari amb més d’un 40% de representativitat en el sector. Millorant proposta a proposta pel que fa a l’anterior Acord i siempre en benefici dels treballadors als qui representam. 


Des de FEUSO ILLES BALEARS pensam que és de vital importància, analitzar per part del sindicat i els seus representats la proposta final per poder prendre la decisió de signar o no aquest acord el proper 10 de febrer 2016 tal i com ens ha emplaçat Educació. 

Ha calgut una majoria sindical diferent a la concertada respecte als anys anteriors perquè a la fi al nostre sector es parli d’equiparació al 100% amb el personal de l’ensenyament públic.