Crònica d’un fracàs, així podríem titular aquesta informació. Si fem un breu recordatori de com es va forjar la negociació del Conveni encara en vigor, aquesta va girar entorn a la supressió del complement d’Antiguitat i l’aparició d’un nou, que substituiria a l’anterior, denominat Complement de Desenvolupament Professional. El dret a aquest nou Complement es generaria a través de les competències adquirides pels treballadors, per la qual cosa, prèviament, havia de definir-se el nivell de qualificació de partida de cada un i crear-se un pla de millora individual que havia de finalitzar amb una avaluació que determinaria si s’han adquirit o no les competències necessàries per a reportar aquest complement.

Per fer viable aquest sistema de “avaluació contínua” calia fer una descripció de cada lloc de treball, crear un procés que avalués les competències adquirides i definir quin era nivell que era necessari adquirir per meritar el complement. Doncs bé, la gran majoria dels centres d’atenció a persones amb discapacitat, a dia d’avui, no han posat en marxa aquest procés d’avaluació continua, en gran part, a causa de la complexitat del mateix i, d’altra banda, per la incompetència de la comissió paritària, composta pels signants del Conveni, per resoldre els problemes d’aplicació que ha suscitat en els centres on ho han intentat sense èxit.

Ara bé, el que sí s’ha consolidat ha estat la pèrdua del Complement d’Antiguitat amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu d’uns professionals que perceben uns salaris que són dels més baixos del sector, la consagració d’una jornada que frega els límits anuals màxims permesos legalment i, en definitiva, l’empitjorament de les condicions socioeconòmiques d’uns professionals altament valorats per la societat però no correspostos pels qui els representen. Des de USO som molt escèptics sobre els motius que han portat a la denúncia d’aquest Conveni per part dels mateixos sindicats que el van signar.

Dubtem molt que la negociació del pròxim conveni doni com a fruit la millora de les actuals condicions de treball i ens temem que obeeix més a una estratègia sindical electoralista que a una veritable intenció de millorar les minvades condicions de treball dels professionals d’aquest sector. Per això, des de USO, t’animem a que et sumis a qui som crítics amb l’actual status quo imperant en el sector i així, entre tots, puguem millorar les condicions dels seus treballadors, l’atenció a les persones amb discapacitat i al sector en general.