FEUSO ILLES BALEARS INFORMA:

* SEXENNIS.

A continuació l’enllaç de la web de la caib, amb tota la informació per poder sol. licitar el complement de formació.

A més també hi trobareu el llistat definitiu de les persones que a l ‘any 2010 varen esser estimades i que ara ja no han de fer cap tramit, sols han de tenir el portal de personal formacio obert.

Aquest llistat és definitiu i està ordenat seguint l’ordre numeral del NIF.

Per a més informació contactau amb nosaltres.

Sexennis