LA FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT D’USO ÉS UNA ORGANITZACIÓ SINDICAL:

 • INDEPENDENT: de Partits Polítics, Govern, patronals o altres institucions.
 • PLURALISTA: que respecta les conviccions polítiques, filosòfiques, religioses, etc. dels seus afiliats.
 • AUTÒNOMA: els recursos depenen de les quotes dels seus afiliats.
 • DEMOCRÀTICA: creada i dirigida per professionals de l’ensenyament, com a instrument eficaç per a la defensa dels seus interessos econòmics, sociolaborals i professionals.

La Federació d’ensenyament de U.S.O. Està reconeguda internacionalment, a l’estar afiliada de ple dret a la Confederació Sindical Mundial de l’Ensenyament (C.S.M.E.) i al Comitè Sindical Europeu de l’Educació (C.S.E.E.).

QUÈ T’OFEREIX LA FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT D’USO?

 • UNA SÒLIDA ORGANITZACIÓ, fonamentada en el respecte i la solidaritat de milers de companys i companyes, amb l’únic objectiu de defensar els teus interessos laborals, econòmics i professionals.
 • INFORMACIÓ puntual, rigorosa, objectiva i completa sobre els assumptes del teu interès, mitjançant els òrgans d’informació existents en l’àmbit estatal, autonòmic i provincial.
 • ASSESSORIA JURÍDICA I TÈCNICA, en la qual un equip d’experts t’orientarà, de manera personal, en tot allò que t’interessa.
 • ASSESSORAMENT EN PREVENCIÓ DE RISCOS, a través del Gabinet de Seguretat i Salut Laboral.
 • LOCALS on reunir-te, plantejar i discutir els teus problemes i els del teu sector amb altres companys i companyes.
 • CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA per a la millora de l’exercici professional i formació sindical.
 • UN CATÀLEG DE SERVEIS, general per a tots els afiliats d’USO i específics en les diferents Unions: descomptes en el Càmping “LA UNIÓ”, gestió de places en les Residències de Temps Lliure …
 • DECLARACIÓ DE LA RENDA.
 • LA CAIXA DE RESISTÈNCIA I SOLIDARITAT, per donar suport a la defensa dels teus interessos en cas de vaga, tancament patronal, acomiadament o sanció motivada per l’exercici professional.